start  |  mail  | 

O FIRMIE |  KONTAKT |  AKTUALNOŚCI |  DDDHURTOWNIA |  MOJAPIECZARKA |  SKLEP PESAN |  SKLEPPIECZARKARSKI |  PRACA  |  GALERIA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

PRÓBY PODESZWOWE

MATY DEZYNFEKCYJNE

PAPIER DLA PISKLĄT

USŁUGI - BIGFARM SERWIS

BIGFARM SERWIS

SKLEPY ONLINE

WSPÓŁPRACA - USŁUGI

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY

MATY DEZYNFEKCYJNE - OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Zasady i warunki gwarancji i reklamacji mat dezynfekcyjnych

Gwarancji udziela się na okres trzech miesięcy licząc od dnia zakupu towaru.

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie
nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia mat dezynfekcyjnych do reklamacji.

Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu pisemnie opisanej wady lub usterki reklamowanej maty dezynfekcyjnej, zawierającej w treści datę zakupu i kopię faktury lub paragonu.

Zgłaszana do reklamacji mata dezynfekcyjna powinna być dostarczona
do naprawy czysta i sucha, po uprzednim wyjęciu pianki poliuretanowej.

Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy, wynikłych z winy producenta lub wad materiału.

Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Nie będą przyjmowane do reklamacji maty do nasączania których zastosowano zbyt silne stężenia środków dezynfekcyjnych lub środki
nie mające zastosowania do nasączania mat.

Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta napraw we własnym zakresie.

Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt, chyba, że zostanie ustalone inaczej z producentem.

W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania towaru do i z serwisu ponosi Klient.

Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian zastosowania mat
i niedostosowania się do instrukcji obsługi.

Zapraszamy również na stronę www.matydezynfekcyjne.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2014 - PESAN
Kopiowanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentów zabronione.