start  |  mail  | 

O FIRMIE |  KONTAKT |  AKTUALNOŚCI |  DDDHURTOWNIA |  MOJAPIECZARKA |  SKLEP PESAN |  SKLEPPIECZARKARSKI |  PRACA  |  GALERIA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

PRÓBY PODESZWOWE

MATY DEZYNFEKCYJNE

PAPIER DLA PISKLĄT

USŁUGI - BIGFARM SERWIS

BIGFARM SERWIS

SKLEPY ONLINE

WSPÓŁPRACA - USŁUGI

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAT DEZYNFEKCYJNYCH UNIWERSALNYCH I PRZEJAZDOWYCH

» Nowy wsad maty może być nieznacznie odkształcony w stosunku
do pokrowca. Przy użytkowaniu dopasowuje się kształtem do maty.

» Matę należy rozłożyć na powierzchni równej, bez jakichkolwiek wystających elementów, mogących uszkodzić mechanicznie spód maty podczas jej użytkowania, bądź wyłożyć do specjalnie do tego celu przygotowanych zagłębień lub koryt.

» Nasączanie maty odbywa się z zewnątrz, ciecz powoli wylewać na siatkę.

» Do nasączania mat stosować wyłącznie środki do tego celu przeznaczone
w stężeniach zalecanych przez producentów tych środków.

» Preparaty wymieniać lub uzupełniać zgodnie z instrukcjami producentów środków.

» Nie mieszać różnych środków chemicznych do jednorazowego napełnienia maty !!!

» W niskich temperaturach poniżej 0oC do środka dezynfekcyjnego dodawać antyzamarzacz np. glikol.

» Pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczyć prędkość przy przejeździe po macie do max 5km/h.

» Po macie należy przejeżdżać, ze stałą prędkością, bez gwałtownego przyspieszania bądź hamowania - może to spowodować uszkodzenie maty dezynfekcyjnej.

» Przy wjeździe na matę dezynfekcyjną przejazdową umieścić ograniczenie prędkości, przeszkolić personel odnośnie korzystania z mat dezynfekcyjnych.

» Należy regularnie oczyszczać maty np. przez zamiatanie z większych zanieczyszczeń mechanicznych, mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu.

» W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę zabezpieczyć np. folią by uniknąć nadmiernego rozcieńczenia środka dezynfekcyjnego.

ZAPRASZAMY DO SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.pesan.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2013 - PESAN
Kopiowanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentów zabronione.